All public logs

From Wiki Việt Nam

Combined display of all available logs of Wiki Việt Nam. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).

Logs
  • 08:08, 31 December 2021 WikiVietNam talk contribs created page Trần Khát Chân (Created page with "* Quê quán: Làng Hà Lăng, Vĩnh Ninh (nay thuộc Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) * Niên đại: 1370 - 1399 * Chức nghiệp: Danh tướng đời Trần Công trạng: Ông thuộc dòng dõi Bảo Nghĩa Vương (Trần Bình Trọng). Năm 1389, quân Chiêm Thành đánh Thăng Long, Vua Trần Thánh Tông sai ông đem quân đi chặn giặc, ông giết được Vua Chiêm Chế Bồng Nga và được phong Long Tiệp Bổng thần Nội vệ Thượng tư...") Tag: Visual edit